Příspěvky

Členské příspěvky na r. 2022 (splatné do 31. 3. 2022):

děti (závodní družstvo) - 2.000,- Kč

dospělí - 1.500,- Kč

Platbu provádějte:

1) na účet SK Lokomotiva Braník:

č. ú.: 101221339/0800

Do poznámky pro příjemce platby uveďte: "Příspěvky ROK Jméno Příjmení"

2) v hotovosti každou středu od 16:30 h v loděnici Lokomotivy Braník (nebo po domluvě na tel. 602 321 658 - Stanislav Rajnyš, předseda klubu)