Příspěvky

Členské příspěvky na r. 2024 (splatné do 1. 3. 2024):

děti (závodní družstvo) - 3.500,- Kč

dospělí - 2.000,- Kč (nečlenové klubu 2.500,- Kč)

Platbu provádějte:

1) na účet SK Lokomotiva Braník:

č. ú.: 101221339/0800

Do poznámky pro příjemce platby uveďte: "Příspěvky ROK Jméno Příjmení"

2) v hotovosti ve všední dny od 16:30 h v loděnici Lokomotivy Braník (nebo po domluvě na tel. 602 321 658 - Stanislav Rajnyš, předseda klubu)