• Rychlostní kanoistika

Rychlostní kanoistika je olympijský sport, ve kterém naše země dosahuje dlouhodobě významných úspěchů, ať se jedná o historické olympijské vítěze - kanoisty (Felix-Brzák, J. Holeček, F. Čapek, v novodobé historii pak M. Doktor), nebo medailisty z posledních 2 olympijských her - kajakáře (J. Dostál, čtyřkajak).

Jedná se o vodní sport na klidných stojatých, nebo mírně tekoucích vodních plochách, jehož cílem je projet s lodí stanovenou vzdálenost v co nejkratším čase. Stejně jako u ostatních odvětví kanoistiky (vodní slalom, sjezd) se závodí na kajaku (kajakář sedí ve vratké lodi, kterou ovládá oboustranným pádlem a kormidlem), nebo na kánoi (kanoista klečí na zákleku v ještě vratší lodi, kterou ovládá směrem vpřed i do stran pádlem na jedné straně).

Závodí nejen jednotlivci v kategoriích podle počtu závodníků označovaných jako K1 (singlkajak), C1 (singlkánoe), příp. MK1 nebo MC1 (dětské varianty minikajaků a minikánoí) nebo K2 (deblkajak) a C2 (deblkánoe) či K4 (čtyřkajak) a C4 (čtyřkánoe). Na kajacích závodí muži i ženy, na kánoích donedávna závodili pouze muži, od roku 2010 však paří kategorie C1 a C2 ženy do oficiálního programu mezinárodních soutěží rychlostní kanoistiky.

Závody lze rozdělit do několika skupin dle jejich délky - krátké tratě (200 m, 500 m, 1 km), dlouhé tratě (5 km) a maraton (v současné době 26 km pro kanoisty, 30 km pro kajakáře).

Krátké tratě se jezdí při mistrovských závodech v 9 vybojkovaných drahách s pevným startem ze startovacího zařízení (bloku). Jednotlivé lodě mají stanoveny minimální hmotnosti (např. K1 = 12 kg, K2 = 18 kg), které jsou po dojetí ihned namátkově kontrolovány. V případě podvážené lodi následuje diskvalifikace.

Naproti tomu dlouhé tratě a maraton se startují hromadně a neexistují při nich žádné dráhy. Otáčky se provádějí kolem jedné nebo více bójek proti směru hodinových ručiček. V průběhu maratonu jsou navíc zařazeny přeběhy s lodí, každý o délce několika stovek metrů. Při maratonských závodech jsou stanoveny minimální hmotnosti lodí nižší (např. K1 = 8 kg, K2 = 12 kg), než při závodech na dlouhých a krátkých tratích, a závodí se pouze na lodích K1, K2, C1 a C2.